Lokacija
Opis

molim vas procijenite koliko je duga suha dionica rijeke, da li se u blizini nalazi hidroelektrana ili drugi vodni objekat?

procijenite koliko ima mrtvih komada ribe

opišite boju supstance , ima li pjene na vodi itd.

opišite ukratko problem

napišite o kojoj vrsti zgrade se radi

procijenite koliki je dio rijeke oštećen itd.

Mapa

stavite tačku na mapi