Stranica suhe rijeke omogućava korisnicima da prijave slučajeve oštećenja rijeke (npr. Neusklađenost sa minimalnim protokom, pomor ribe, zagađenje, ilegalna deponija na obali rijeke, itd.)


Prijavi problem