Suho korito

Federacija Bosne i Hercegovine

suho korito rijeke


Suho korito i smeće na vodozahvatu MHE Hum, rijeka Jasenica

Stranica suhe rijeke omogućava korisnicima da prijave slučajeve oštećenja rijeke (npr. Neusklađenost sa minimalnim protokom, pomor ribe, zagađenje, ilegalna deponija na obali rijeke, itd.)


Prijavi problem