Betoniranje rijeke za privatne potrebe

Republika Srpska

bespravna gradnja


Betoniranje  rijeke i ubacivanje cijevi u  rijeku iznad privatnog posjeda za privatne potrebe kao sto su punjenje ribanjka ili eventualno okretanje vodenica. Lokacija na teritoriju opstine Pale, mjesto Vrhprača, rijeka Prača, gornji tok rijeke.

Stranica suhe rijeke omogućava korisnicima da prijave slučajeve oštećenja rijeke (npr. Neusklađenost sa minimalnim protokom, pomor ribe, zagađenje, ilegalna deponija na obali rijeke, itd.)


Prijavi problem